Forum Obywatelskiego Rozwoju już po raz piąty przedstawiło "Rachunek od państwa za 2015 rok", który przystępnie pokazuje strukturę wydatków naszego państwa za 2015 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski.