Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 3 lutego 2017 r. odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla farmy wiatrowej „Mirów – Wierzbica” o maksymalnej mocy wiatrowej  56 MW zlokalizowanej w południowej części województwa mazowieckiego.

Długo wyczekiwana przez społeczności lokalne oraz organizacje społeczne ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przynosi w praktyce pozytywne efekty. Organy prowadzące postępowania środowiskowe, w świetle nowych przepisów nie mogą ustalić warunków środowiskowych dla farm wiatrowych, jeżeli nie są spełnione ustawowe kryteria minimalnej odległości od zabudowy mieszkaniowej lub też terenów chronionych.

Tak właśnie się stało w postępowaniu prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który od listopada 2015 r. rozpatrywał wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy wiatrowej  „Mirów - Wierzbica” o mocy zainstalowanej 56 MW.

czytaj dalej: