Jak napisała „Rzeczpospolita” w artykule pt: „Elektrownie wiatrowe z wysokim podatkiem od nieruchomości” od 2017 r. podatek od budowli powinien być liczony od całości elektrowni wiatrowej a nie tylko od fundamentów i wieży wiatraka. Taką interpretację nowych przepisów potwierdził w lutym br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. O tym, że branża wiatrakowa nie ma zamiaru płacić podatków w nowej wysokości wiadomo było od początku. W naszej opinii, ustawa odległościowa w sposób jednoznaczny i nie dający żadnego pola do przyjęcia innej wykładni tego przepisu wskazuje, że zamysłem ustawodawcy była zmiana sposobu dotychczasowego rozumienia pojęcia elektrowni wiatrowych, w kontekście opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości i objęcia nim od dnia 1 stycznia 2017 r. oprócz fundamentu i wieży także elementów technicznych elektrowni wiatrowych.
 czytaj dalej: