Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt i przyjemność poinformować o konferencji strony społecznej pt.: „Strona społeczna wobec inwestycji szkodzących środowisku” poświęconej różnego typu inwestycjom, które w mniejszym lub większym stopniu zagrażają środowisku i ludziom. Ilość tych inwestycji i sposób ich prowadzenia przez organy administracji sprawiają, że nie można ich już ignorować. Tymczasem wciąż dominuje przekonanie, iż „wszystkie inwestycje są bezpieczne i potrzebne”.

 

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2017 r. (sobota) od godz. 11.00-16.00

Adres: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa-Mokotów

 

Program konferencji

10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 - 11.15 Otwarcie i powitanie uczestników konferencji, radca prawny Marcin Przychodzki, Prezes Fundacji Łyński Kamień

11.15 - 11.45 Gość specjalny, dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł - Polityka klimatyczna UE w świetle porozumienia klimatycznego w Paryżu

11.45 - 12.15 prof. Barbara Lebiedowska, Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych początkiem dalszych zmian w przepisach

12.15 - 12.45 Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zmiana reguł prowadzenia inwestycji czy kontynuacja. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (do potwierdzenia)

12.45 - 13.15 prof. Marek Lebiedowski, Meteorologiczne aspekty planowania lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska

13.15 - 13.45 Ewa Szymańska, radna sejmiku mazowieckiego, Gwałtowny rozwój przemysłowych ferm drobiu na Mazowszu

13.45 - 14.15 Ilona Rabizo, Otwarte Klatki. Przemysłowe fermy norki amerykańskiej i zagrożenia przez nie generowane

14.15 – 14.45 Grażyna Kuc, wiceprezes Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich "Wspólna Sprawa", Udział organizacji społecznych i ekologicznych w postępowaniach administracyjnych

 

Wystąpienia końcowe i zakończenie konferencji

14.45 -16.00 Wystąpienia organizacji społecznych oraz pytania uczestników

16.00 Podsumowanie konferencji, r.pr. Marcin Przychodzki, Prezes Fundacji Łyński Kamień

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji.

 

Organizatorzy

- Fundacja Łyński Kamień w Warszawie,

- Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich „Wspólna Sprawa” w Borowem (Mazowsze)

- Stowarzyszenie Otwarte Klatki w Poznaniu

- Stowarzyszenie Razem dla Mazowsza w Drobinie

- Stowarzyszenie Ruch Ochrony Środowiska Naturalnego i Krajobrazu „Rośnik” w Nowych Łozicach (Zachodniopomorskie)