W dniu 22  kwietnia b.r. w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Fundację Łyński Kamień oraz organizacje społeczne aktywnie broniące mieszkańców przed przedsięwzięciami uciążliwymi dla środowiska, pt.: „Strona społeczna wobec inwestycji szkodzących środowisku”. Poniżej przedstawimy materiał z Konferencji przygotowany przez Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich Wspólna Sprawa pt.: Udział organizacji społecznych i ekologicznych w postępowaniach administracyjnych.

Organizacje społeczne – skuteczna kontrola procesu inwestycyjnego czy bariera inwestycyjna?

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dała się zaobserwować tendencja do usuwania  organizacji społecznych z postępowań administracyjnych. Organizacje te są traktowane przez ustawodawcę, sądownictwo i lokalnych włodarzy, jako zło konieczne,  „barierę inwestycyjną” oraz przyczynę opóźnień w realizacji różnego typu inwestycji infrastrukturalnych. Podczas konferencji, Grażyna Kuc, Wiceprezes Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich WSPÓLNA SPRAWA odniosła się m.in. do istotnych ograniczeń w funkcjonowaniu organizacji ekologicznych w postępowaniach środowiskowych. W załączonej prezentacji zostały omówione najważniejsze przepisy prawne, których wprowadzenie ogranicza możliwość uczestniczenia organizacji pozarządowych w procesie inwestycyjnym. Zachęcamy do zapoznania się z nią, gdyż od strony praktycznej pokazuje problemy z jakimi muszą mierzyć się organizacje, które działają dla dobra lokalnych społeczności.

Czytaj dalej: