Do konsultacji międzyresortowych i społecznych trafił projekt Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje również dokonanie istotnych zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Konsultacje projektu ustawy potrwają do 14 lipca br. Trzeba zabrać głos w tej sprawie.

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej Ustawę o OZE czytamy, że:

prowadzone aktualnie w Ministerstwie Energii analizy i prace koncepcyjne wskazały na potrzebę zmian ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (…), które wpisywałyby się w potrzebę kontynuowania prac zmierzających do dalszych ułatwień administracyjnych i systemowych dla wszystkich wytwórców energii z OZE (podkreślenie redakcji) poprzez dalsze zmiany systemowe wynikające z konieczności dostosowania przepisów do zmieniających się uwarunkowań prawnych, rynkowych i gospodarczych, w tym w szczególności wpisujących się w SOR.”

Ponadto Ministerstwo Energii przy okazji zaproponowania swojego projektu Ustawy skrytykowało projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk 814), który przygotowała Platforma Obywatelska, nazywając go „niedoskonałą poselską próbą zmian przedmiotowej ustawy”. Wg Ministerstwa energii. Inicjatywa ta nie objęła swym zakresem jednak wszystkich aspektów związanych z rozwojem energetyki wiatrowej oraz odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dlatego Ministerstwo Energi poszło jeszcze dalej aby ułatwić życie wiatrakowym inwestorom.

W opinii autorów projektu zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ...

Czytaj dalej: