W związku z rządowym projektem zmiany ustawy o OZE i innych ustaw prezentujemy poniżej treść odpowiedzi Ministerstwa Energii na złożony przez Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich WSPÓLNA SPRAWA wniosek o udzielenie informacji publicznej. 

Stare po nowemu, czyli jak w Ministerstwie Energii nic się nie zmieniło

Jednym z argumentów o konieczności nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych był przedstawiany przez Ministerstwo Energii postulat dotyczący rzekomego wysokiego obciążenia spółek Skarbu Państwa powstałego w wyniku zmienionego podatku od nieruchomości (liczonego od wartości całej elektrowni wiatrowej a nie tylko jak było do tej pory czyli od fundamentu i wieży). Jak pisaliśmy wcześniej w dniu 7 czerwca br na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii w Ministerstwie Energii, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Andrzej Kaźmierski przedstawił propozycje zmian w zakresie ustawy  OZE.

czytaj dalej: