Na teraz mamy do załatwienia niezwykle ważną i pilną sprawę, która wymaga szybkiego działania ze strony Państwa, polegającego na wysłaniu uwag do projektu ustawy zmieniającej ustawę o OZE i ustawę odległościową.

Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji międzyresortowych i społecznych projekt zmian Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w tym ustawy odległościowej. Jest tam szereg zmian „rozmontowujących” podstawowe filary ustawy odległościowej, choć bez ruszania minimalnej odległości. Zaproponowane brzmienie nowych/zmienionych  przepisów tak naprawdę wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży wiatrowej. Ministerstwo Energii dostrzegło nagle potrzebę zmian „które wpisywałyby się w potrzebę kontynuowania prac zmierzających do dalszych ułatwień administracyjnych i systemowych dla wszystkich wytwórców energii z OZE (…)”

Dlaczego to jest takie ważne?