Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów przez wójtów i burmistrzów wspierających inwestycje wiatrakowe była kwestia zapewnienia większych wpływów do gminnej kasy z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Aby to sprawdzić warto zadać urzędom gmin proste pytanie i wyciągnąć wnioski. Przykład naszej ulubionej Iłży jest bardzo wymowny. A wszystko w myśl zasady: „Nikt Ci tyle nie da, ile inwestor obieca”.

 

Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich „Wspólna Sprawa” wystąpiło w czerwcu br. z wnioskiem do Burmistrza Iłży o udzielenie informacji publicznej w poniższych sprawach:

- udzielenie informacji jakie kwoty wpłynęły do budżetu gminy z tytułu podatku od elektrowni wiatrowych w latach 2015, 2016 oraz do czerwca 2017 r.,

- udzielenie informacji jakie kwoty subwencji rządowych wpłynęły do budżetu gminy w latach 2015, 2016, oraz do czerwca 2017 r.,

- udzielenie informacji o liczbie mieszkańców gminy Iłża w latach 2012-2016 przyjętej dla celów rozliczenia subwencji rządowych, które wpłynęły do budżetu gminy w poszczególnych latach w okresie 2014 - 2016, oraz do końca maja 2017 r.

czytaj dalej: