Na świecie rusza kolejna odsłona walki z emisjami CO2, czyli programy zastąpienia milionów samochodów spalinowych transportem napędzanym prądem elektrycznym. Podobnie jak w przypadku budowy energetyki opartej na wiatrowych i solarnych OZE, skala tego przedsięwzięcia jest olbrzymia. Przykładowo, Wielka Brytania ogłosiła właśnie program całkowitego przejścia na napęd elektryczny w transporcie do 2040 r.
Jaki jest bilans otwarcia elektromobilności? Jakich korzyści można się spodziewać i ile to będzie kosztować? Kto na tym skorzysta? Wstępne oceny wskazują, że elektryczna rewolucja w transporcie jest skrojona według tego samego wzorca co analogiczne „programy klimatyczne” w energetyce. W związku z tym można się spodziewać podobnych efektów. W tym artykule szczegółowo zajmujemy się jednak tylko jedną kwestią – skąd pochodzi kobalt – surowiec, który bank Goldman Sachs nazwał „benzyną nowej ery”, ponieważ jest on jednym z głównych składników akumulatorów pojazdów elektrycznych – każdy z nich zawiera 15 kg kobaltu. Okazuje się, że także jeśli idzie o warunki pozyskiwania kluczowego surowca, elektromobilność jest bratem syjamskim energetyki wiatrowej i słonecznej.