Na stronie https://www.advancedsciencenews.com ukazał się artykuł (po angielsku) Decarbonizing Natural Gas: Methane Fuel without Carbon Dioxide  , z którego wynika, że można z gazu ziemnego uzyskiwać energię nie emitując przy tym dwutlenku węgla. W powiązaniu z ogniwami paliwowymi otwiera się droga do otrzymywania czystej energii. 

 Dodatkowe linki:

 THERMOCATALYTIC CO2- FREE PRODUCTION OF HYDROGEN  FROM HYDROCARBON FUELS  

Hydrogen production via methane pyrolysis in a liquid metal bubble column reactor with a packed bed 

za: faktopedia.pl