Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich "WSPÓLNA SPRAWA"
Borowe 52, 05-640 Mogielnica 
Rejestr Stowarzyszeń KRS nr 0000528632, NIP:7972054079
Numer rachunku 25 1050 1793 1000 0090 3049 8860